Nové aktuality
na našich internetových
stránkách společnosti 

 GMTrans
Naše hlavní služby jsou půjčovna užitkových vozů (dodávek),
dodávková autodoprava, kovošrot - výkup kovů.

Víkend  Pátek od 9,00hod. -  Neděle do 18.30hod.
2600,-Kč ( limit bez omezení km po ČR ). 
AKCE: ráno půjčíte - večer vrátíte 
již za 990,- Kč
s předplaceným limitem po ČR na 400km !!!

Stručný přehled námi nabízených služeb naleznete na úvodní straně a podrobné informace v jednotlivých kategoriích v hlavním menu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, viz. sekce kontakty nebo nám jednoduše napište přes kontaktní formulář. Obratem Váš dotaz zpracujeme a náš dispečink Vás bude kontaktovat.

Nejsme nejlepší, nejsme rychlejší než blesk, nejsme ani nejlevnější.
Tak proč právě nás?

Nechlubíme se, pracujeme!!!


25.6.2012

Kde nás najdete

Smluvní podmínky pronájmu užitkových vozů


Další informace a související témata:

                                                               Smluvní podmínky pronájmu užitkových vozů

                                                                      GMTrans
                                                                                        George Munywa tel.: 777 740 994
                                                                                                           U plynárny 16
                                                                                                140 00 Praha 4 - Michle

                                                                                                          IČO: 18415571
                                                                                                     DIČ: CZ6501241637

                                                                         Dispečink půjčovny tel.: 603 147 306

                                                                                  

             

1)     V případě havárie je nájemce povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit vlastníkovi vozu.   

2)   Pokud je vina na havárii (či jiné způsobené poškození vozu) zaviněna nájemcem, je tento povinen uhradit 5000,-Kč spoluúčast plus 10% vzniklé škody vlastníkovi vozu (v případě řešení škody z havarijního pojištění pronajatého vozu), případně uhradit vlastníkovi škodu v plné výši (v případě že škoda nebude řešena přes havarijní pojištění pronajatého vozu), případně opravit vůz na své náklady.

3)  V případě, že bude škodu na vozidle nájemce opravovat na vlastní náklady, je povinen tuto škodu zdokumentovat (fotografie) a nejdéle druhý den se dostavit na adresu vlastníka vozu (která je uvedena v hlavičce těchto smluvních podmínek), kde s vlastníkem vozu sepíše protokol o nápravě způsobené škody. V protokolu bude uveden termín, do kdy nájemce vrátí opravený vůz vlastníkovi a ostatní podmínky pro urovnání způsobené škody na vozidle vlastníka.

4)   Pokud bude nájemce způsobenou škodu na vozidle hradit finanční náhradou, dostaví se nejdéle druhý den na adresu vlastníka vozu, kde mu bude vyčíslena škoda (dle sazebníku za nové náhradní díly na poškozený vůz a hodinové sazby značkového servisu) a předána faktura.

5)    V případě, že nájemce nebude postupovat dle výše uvedených bodů, bude mu nadále účtováno nájemné dle sazebníku vlastníka a to až do doby, než vrátí půjčený vůz a sepíše s vlastníkem postup pro náhradu způsobené škody.

6)    Pokud doba od způsobené škody (havárie) přesáhne deset dní a nájemce se nedostaví na sepsání náhrady způsobené škody, či nevrátí pronajatý vůz (poškozený či opravený), bude toto jednání považováno za „neoprávněné užití cizí věci“ a vlastník oznámí tuto skutečnost policii ČR.  

7)     Vlastník vozu si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude škoda hlášena pojišťovně či nikoliv.
Nájemce vozu se tímto zavazuje, že pronajaté vozidlo nebude zapůjčeno k užívání třetí osobě a bude využíváno výhradně řidičem uvedeným na nájemní smlouvě.

8)   Vlastník vozu si vyhrazuje právo na zkrácení vratné kauce za vrácení nepřiměřeně znečištěného vozu a nešetrné zacházení se zapůjčeným vozem ( například překračováním povolených rychlostních limitů max. do 130km/h i mimo ČR a to i v zemích, kde jsou povoleny vyšší dálniční limity. Překročení max. rychlosti 130km/h bude naší půjčovnou chápáno jako porušení smluvních podmínek a nešetrné zacházení námi zapůjčeného vozu,  nedodržováním zákazu kouření ve voze, propálení potahů sedaček, nepřiměřené znečištění interiéru a nákladového prostoru vozidla, mechanické poškození vozu a jeho částí,  laku vozu atp.)

9)  Jakékoliv poškození vozidla vlastní vinou je nájemce (jeho zástupce) povinen okamžitě nahlásit vlastníkovi vozu. V případě, že dojde k nepojízdnosti vozidla mimo Českou republiku, je nájemce (jeho zástupce) povinen tuto skutečnosti okamžitě nahlásit vlastníkovi vozu a ten rozhodne o dalším postupu. Mimo území České republiky není vlastník vozu povinen hradit přepravu nepojízdného vozu, ani jí pro nájemce jakkoliv zajišťovat. V případě, že dojde na vozidle k havárii či poruše, která mohla být způsobena skrytou vadou či opotřebením vozu nebo některé z jeho částí, nenese vlastník vozu zodpovědnost za ušlý zisk, ani jinak způsobenou škodu požadovanou nájemcem a nájemce je povinen zapůjčený vůz dopravit na vlastní náklady na území ČR.

10)  Při překročení časového limitu pro vrácení námi zapůjčeného vozu bude zákazníkovi účtován další den dle sazebníku půjčovny. Doba pro vrácení zapůjčeného vozidla je nejpozději 30min. před koncem otvírací doby půjčovny. Zapůjčení vozu mimo otvírací hodiny pouze po tel. dohodě za příplatek určený pracovníkem půjčovny.

11)  Záloha je vratná nájemci při vrácení nepoškozeného vozu a dotankovaného za přítomnosti zaměstnance půjčovny.

12) Nájemce se zavazuje k dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích stanovených zákonem o provozu na pozemních komunikacích. A zároveň nesvěří zapůjčené vozidlo třetí osobě, která není uvedena ve smlouvě. Po dobu pronájmu vozu se stává nájemce vozu i jeho provozovatelem. Při správním deliktu je tety nájemce zároveň řidičem a provozovatelem jak vyplývá z podmínek pronájmu užitkových vozů.

13)   Podpisem nájemce vozidla stvrzuje seznámení s podmínkami pronájmu vozidla. 
Nedodržením kterýchkoli z výše uvedených podmínek pronájmu se pronajímatel vystavuje možnému zkrácení vratné kauce pronajímatelem.


Přidat do oblíbených